innogy Polska

innogy Polska

Organizacja w 6 warszawskich placówkach wew. akcji Dzień Różnorodności (Diversity Day 2017).