innogy Polska

innogy Polska

Organizacja w 6 warszawskich placówkach wew. akcji Dzień Różnorodności (Diversity Day 2017).
Fundacja Grupy PKP

Fundacja Grupy PKP

Projektowanie graficzne, tworzenie i pozycjonowanie strony internetowej projektu „Widzialni. Pełnosprawni” www.widzialnipelnosprawni.pl. Projekt zrealizowany na zlecenie Fundacji Grupy...