PSONI

PSONI

Katalog Opis projektu Stowarzyszenie zamawia u nas materiały mające pomóc w zdobyciu pracy i podjęciu zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne. W ramach tych działań wyprodukowaliśmy katalogi, poradnik, film instruktażowy. Zostały rozdystrybuowane do wszystkich...
Miasto Żyrardów

Miasto Żyrardów

Opis projektu: Na zlecenie miasta Żyrardów opracowaliśmy 2 foldery, prezentujące tereny inwestycyjne i walory miejscowości. Obie pozycje zostały przez nas opracowane merytorycznie, zaprojektowane i wyprodukowane. Zostały przetłumaczone na 4 języki. Nakład wydawnictw...
Wojewódzki Urząd Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy

Opis projektu: Album wykonany na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy, podsumowuje konkurs dla dzieci na temat zatrudnienia. Do albumu wykonaliśmy zdjęcia autorów prac konkursowych, opisy. Dodatkowo zaprojektowaliśmy plakat. Całość produkcji była dystrybuowana w ponad...
Miasto Pionki

Miasto Pionki

Opis Projektu Pionki, na zlecenie Miasta zaprojektowaliśmy gazetę przedstawiającą ten rejon. Zawarte w niej informacje, wywiady, zdjęcia i grafiki są dziełem naszego zespołu. Gazeta prezentowana była między innymi na targach regionalnych.
ORLEN

ORLEN

Opis projektu: Dla spółki ORLEN wyprodukowaliśmy raport roczny. Do naszych zadań należało zaprojektowanie okładki, layoutu, skład, korekta i produkcja pakietu w skład którego wchodziły 2 książeczki z danymi finansowymi i płyta. Raport został wydany w dwóch wersjach...