PSONI

Opracowanie materiałów szkoleniowych dotyczących zatrudnienia wspomaganego. W skład zestawu wchodziły: 2 podręczniki, 2 ulotki, dwa 10-minutowe filmy instruktażowe. Obsługa polegała na: opracowaniu merytorycznym, projekcie, składzie, łamaniu, produkcji filmowej, druku i tłoczeniu płyt oraz dystrybucji na terenie całego kraju.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

4 Marzec 2016