Główny Inspektorat Sanitarny

Główny Inspektorat Sanitarny

Projekt (redakcja tekstu, skład, łamanie, wykonanie rysunków, druk) pakietu materiałów dydaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej dot. profilaktyki palenia papierosów.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

4 Marzec 2016