Fundacja Grupy PKP

Fundacja Grupy PKP

Projektowanie graficzne, tworzenie i pozycjonowanie strony internetowej projektu „Widzialni. Pełnosprawni” www.widzialnipelnosprawni.pl. Projekt zrealizowany na zlecenie Fundacji Grupy PKP.