Miasto Żyrardów

Miasto Żyrardów

Opis projektu:

Na zlecenie miasta Żyrardów opracowaliśmy 2 foldery, prezentujące tereny inwestycyjne i walory miejscowości. Obie pozycje zostały przez nas opracowane merytorycznie, zaprojektowane i wyprodukowane. Zostały przetłumaczone na 4 języki. Nakład wydawnictw 4000 sztuk.

Umiejętności

Opublikowano w dniu

2 Październik 2015